Verzenden en retourneren


Verzenden en retourneren

Deze voorwaarden en condities zijn voor het laatst geüpdatet op 18/12/2023

Deurklinken

Indien u deurklinken en toebehoren online wenst te kopen verwijzen wij u naar onze webshop www.deurklinkenwinkel.be en de hiervoor geldende Algemene Voorwaarden.

Verzenden (binnendeuren)

De verzendkosten voor onze deuren voor afstanden tot max. 75 km bedragen 100€ excl. BTW.

Wanneer u deuren met plaatsing bestelt, is in deze prijs een eerste bezoek ter plaatse begrepen voor het opmeten en, 2 weken later, een tweede bezoek voor de levering en de plaatsing van de deuren.

De levering en de plaatsing gebeurt door De Donder Deuren bvba en kan op 6 à 8 weken uitgevoerd worden. Standaard deuren die op voorraad zijn kunnen ook op 3 dagen afgehaald worden om zelf te plaatsen.

Retourneren

Voor leveringen zonder maatwerk, noch plaatsing

De Klant heeft het recht om goederen die online besteld worden zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 kalenderdagen te retourneren.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Donder Deuren bvba schriftelijk per post, fax of e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Donder Deuren heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Donder Deuren bvba, Stationsstraat 30, 1745 Opwijk. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Donder Deuren alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Donder Deuren alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Voor leveringen met maatwerk en/of plaatsing

Deuren die voor u op maat gemaakt werden, speciaal voor u besteld en/of geplaatst werden kunnen NIET geretourneerd worden.